ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.: Πρωτοβουλία πολιτών για την κοινωνική διαχείριση τ...

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.: Πρωτοβουλία πολιτών για την κοινωνική διαχείριση τ...: Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας πολιτών για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Συμπολίτες, Στο δή...

Επίτροπος Περιβάλλοντος: «Παράδειγμα προς μίμηση το πιλοτικό έργο της Σπάρτης»

Επίτροπος Περιβάλλοντος: 

«Παράδειγμα προς μίμηση το πιλοτικό έργο της Σπάρτης»


Η διαχείριση των αποβλήτων και οι παράνομες χωματερές αποτελούν τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον επίτροπο Περιβάλλοντος, ο οποίος θεωρεί παράδειγμα προς μίμηση το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Δήμος Σπάρτης. Ο Καρμένου Βέλα, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θαλασσών, μίλησε στην «Εφ.Συν.» για τη θαλάσσια ρύπανση που απειλεί τη Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε «ευρωπαϊκή πρόκληση και κοινή ευθύνη» το θέμα της διάσωσης και υποδοχής των μεταναστών. Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκκρεμότητες της Ελλάδας στα περιβαλλοντικά θέματα, ο κ. Βέλα ανέφερε: «Η διαχείριση των αποβλήτων είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Βελτιώνοντας τις επιδόσεις της στη διαχείριση των αποβλήτων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων, αυξάνοντας τα ποσοστά χωριστής συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα των πόρων της ελληνική οικονομίας. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μια άλλη βασική προτεραιότητα είναι το κλείσιμο των παράνομων χωματερών και η τήρηση των δεσμεύσεων για χωριστή συλλογή αποβλήτων που θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση διαχείρισης.
Το πιλοτικό έργο της Σπάρτης μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μου βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των υποχρεώσεων της χώρας στους τομείς αυτούς. Ταυτόχρονα, θέλουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την κατασκευή κατάλληλων υποδομών και την επίλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα».

Πρωτοβουλία συνεννόησης: O Ασπρόπυργος ανέδειξε το πρόβλημα, η κοινωνία πρέ...

Πρωτοβουλία συνεννόησης: O Ασπρόπυργος ανέδειξε το πρόβλημα, η κοινωνία πρέ...:

(με αφορμή την πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου, της «Γενικής Ανακύκλωσης»)

 Τώρα που η πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου τέθηκε υπό έλεγχο (...

μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων (Βιολογική Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος)Το βίντεο και η συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε παρουσιάζει μια μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων (Βιολογική Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος) σε παραγωγή λιπάσματος και ενεργειακής αξιοποίησής τους μέσω της παραγωγής Βιοαερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Μια τέτοια μονάδα προτείνεται να κατασκευασθεί από την ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της Σπάρτης αλλά και της Λακωνίας... 
Η πρόταση λοιπόν που αναπτύσσει η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. - εταιρεία κοινωνικής Λαϊκής βάσης - δίνει έμφαση στη Διαλογή στη Πηγή και βασίζεται στις αρχές που θέτει η Ευρωπαϊκή αλλά και η Εθνική Νομοθεσία. Αφορά ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με ταυτόχρονη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων σε παραγωγή λιπάσματος αλλά και ενεργειακής αξιοποίησής τους μέσω της παραγωγής Βιοαερίου. Από την ανωτέρω πρόταση διαχείρισης, η οποία εντάσσεται στη ''φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων'', επιτυγχάνεται ο στόχος του μηδενικού υπολείμματος.
Συμβάλλει και στην ανάπτυξη του γεωργικού εισοδήματος καθότι από επιστημονική μελέτη έχει προκύψει ότι 6.000 περίπου στρέμματα μπορούν να καλλιεργηθούν με ενεργειακά φυτά (αγριαγγινάρα, σόργο κλπ.) μέσω συμβολαιακής γεωργίας. Η παραγόμενη βιομάζα που προκύπτει από την μελέτη χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό και την αυτάρκεια της αναερόβιας ζύμωσης των οργανικών αποβλήτων, από την οποία θα προκύψει εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα, ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα υπό αξιοποίηση.
Καθιστά τον Λάκωνα συμμετέχοντα, έστω και με μια μετοχή, κερδοφόρο επιχειρηματία μέσω των απορριμμάτων του, αντιμετωπίζοντας πλέον τα απορρίμματα του ως ''προϊόντα'' τα οποία παράγει ο καθένας μας, καθημερινά.
Εκτός των άλλων, η Λακωνική πρόταση απαντά με άμεσες λύσεις και στη διαχείριση άλλων ''ρευμάτων'' δηλ. αποβλήτων που ταλανίζουν την κοινωνία μας όπως: τα αδρανή υλικά, τη λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών, το κατσίγερο και πάσης φύσης οργανικά υπολείμματα -- απόβλητα από βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
Από τη μετοχή -- συμμετοχή στο καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας όλα και όλοι έχουν να κερδίσουν.
2/4 https://youtu.be/jcrGhdzPxfU
3/4 https://youtu.be/hxKSDhQO0DM
4/4 https://youtu.be/HbHWx_VS090

H απαράδεκτη ιστορία των αντισταθμιστικών

H απαράδεκτη ιστορία των αντισταθμιστικών. 
της Σοφίας Κορωναίου*


Στις 11-6-1991 η ΤΕΔΚΝΑ με το υπ΄αρ. 370/11-6-91 ψήφισμα της με αντικείμενο το πρόβλημα διάθεσης των απορριμμάτων στο Νομό Αττικής κάλεσε τα δημοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια της εποχής να πάρουν αποφάσεις αύξησης της εισφοράς τους προς τον ΕΣΔΚΝΑ ίσης με το 1,5 των τακτικών εσόδων τους προκειμένου το ποσό αυτό να διατίθεται κάθε χρόνο για την οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ των περιοχών που οχλούνται από την ύπαρξη της χωματερής και του ΣΜΑ, ώστε να αντιμετωπίζονται από αυτούς προγράμματα απορρύπανσης των περιοχών τους και περιβαλλοντικής και χωροταξικής αναβάθμισης.
Το τότε Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) είχε αυτοδεσμευτεί  πως και αυτό θα καταβάλει στους οχλούμενους δήμους το αντίστοιχο ποσόν. Η εισφορά αυτή σύμφωνα με τις υπ. αρ. 107576 /7-10-91 και 31413/13-1-92 θα δινόταν αναδρομικά από την 1-1-91 και το ΥΠ.ΕΣ κατέβαλε το μέρος της δικής του συμμετοχής σαν αντισταθμιστικό όφελος.
Η τότε διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ εισηγήθηκε την εσωτερική κατανομή της αντισταθμιστικής εισφοράς προς τους ΟΤΑ που οχλούνται από την χωματερή και τον ΣΜΑ ως εξής:

 
Ποσό ίσο με τα 7/10 της εισφοράς θα αποδίδεται στους Δήμους και στις Κοινότητες των χωματερών που λειτουργούσαν.  Από τα 7/10,  τα 6/10 αφορούσαν τον Δήμο Άνω Λιοσίων και το 1/10 τους ΟΤΑ Ασπροπύργου και Ζεφυρίου.
 
Ποσό ίσο με τα 2/10 της αντισταθμιστικής εισφοράς θα δινόταν στους Δήμους Κερατσινίου και Περάματος για τη λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού.
 
Το υπόλοιπο 1/10 θα αποδιδόταν για μια 5ετία στους Δήμους που επιβαρύνονταν από τις παλιές χωματερές, δηλαδή στο Πέραμα και στο Κερατσίνι.
 
Να σημειωθεί πως τότε ολόκληρη η εισφορά (3%), παρακρατούταν από το Τ.Π. και αποδιδόταν στον σύνδεσμο και τους δήμους.
 
Τότε, στις 13/2/1992, ψηφίστηκε από τον ΕΣΔΚΝΑ η πρώτη  πίστωση 852.000.000 δρχ. για την αντιμετώπιση της εν λόγω δαπάνης.  
 Με αυτές  τις αποφάσεις  για τα αντισταθμιστικά της ΤΕΔΚΝΑ, του ΥΠ.ΕΣ και του ΕΔΣΚΝΑ μπήκαν οι βάσεις για το συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων.
 Το οικονομικό δέλεαρ ήταν πολύ μεγάλο.
 
Έτσι τον Δεκέμβριο του 1994 το δημοτικό συμβούλιο των Άνω Λιοσίων αποδέχτηκε την λειτουργία του ΧΥΤΑ, του ΕΜΑΚ και της μονάδας των Νοσοκομειακών εντός των ορίων του δήμου.
 
Το κόλπο έπιασε και στήθηκε  η επιχείρηση εκμαυλισμού των συνειδήσεων για την εξασφάλιση της «κοινωνικής συναίνεσης».

  Ο Δήμος  Άνω Λιοσίων στην  δεκαετία 1991-2001 πήρε από τον ΕΔΣΝΑ αντισταθμιστικές οφειλές ύψους  39.344.565.500 δις δραχμών για την όχληση από την λειτουργία της χωματερής.  
Μετά το 2001 και μέχρι σήμερα, ο ΕΔΣΝΑ έχει δώσει ως αντισταθμιστικές εισφορές, ή ως ενοικίαση του χώρου στον Δήμο Άνω Λιοσίων και στον Δήμο Φυλής που ενοποιήθηκαν  με τον Καλλικράτη, άλλα  306.280.345 ευρώ για τα Λιόσια και αντίστοιχα  210.627.129. ευρώ για τη Φυλή.
 
Συνολικά δόθηκαν μετά το 2001  516.907.474 εκατομμύρια  ευρώ !
 
Τα ποσά αυτά αφορούσαν έργα και προγράμματα για την απορρύπανση των περιοχών, την περιβαλλοντική και χωροταξική αναβάθμιση τους.  Με τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί η Φυλή και τα Άνω Λιόσια θα ήταν σήμερα περιβαλλοντικοί παράδεισοι.
 
Ο ΧΥΤΑ Φυλής σήμερα αντί για «μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου για τις επόμενες τρεις γενιές»,