μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων (Βιολογική Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος)Το βίντεο και η συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε παρουσιάζει μια μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων (Βιολογική Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος) σε παραγωγή λιπάσματος και ενεργειακής αξιοποίησής τους μέσω της παραγωγής Βιοαερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Μια τέτοια μονάδα προτείνεται να κατασκευασθεί από την ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της Σπάρτης αλλά και της Λακωνίας... 
Η πρόταση λοιπόν που αναπτύσσει η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. - εταιρεία κοινωνικής Λαϊκής βάσης - δίνει έμφαση στη Διαλογή στη Πηγή και βασίζεται στις αρχές που θέτει η Ευρωπαϊκή αλλά και η Εθνική Νομοθεσία. Αφορά ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με ταυτόχρονη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων σε παραγωγή λιπάσματος αλλά και ενεργειακής αξιοποίησής τους μέσω της παραγωγής Βιοαερίου. Από την ανωτέρω πρόταση διαχείρισης, η οποία εντάσσεται στη ''φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων'', επιτυγχάνεται ο στόχος του μηδενικού υπολείμματος.
Συμβάλλει και στην ανάπτυξη του γεωργικού εισοδήματος καθότι από επιστημονική μελέτη έχει προκύψει ότι 6.000 περίπου στρέμματα μπορούν να καλλιεργηθούν με ενεργειακά φυτά (αγριαγγινάρα, σόργο κλπ.) μέσω συμβολαιακής γεωργίας. Η παραγόμενη βιομάζα που προκύπτει από την μελέτη χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό και την αυτάρκεια της αναερόβιας ζύμωσης των οργανικών αποβλήτων, από την οποία θα προκύψει εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα, ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα υπό αξιοποίηση.
Καθιστά τον Λάκωνα συμμετέχοντα, έστω και με μια μετοχή, κερδοφόρο επιχειρηματία μέσω των απορριμμάτων του, αντιμετωπίζοντας πλέον τα απορρίμματα του ως ''προϊόντα'' τα οποία παράγει ο καθένας μας, καθημερινά.
Εκτός των άλλων, η Λακωνική πρόταση απαντά με άμεσες λύσεις και στη διαχείριση άλλων ''ρευμάτων'' δηλ. αποβλήτων που ταλανίζουν την κοινωνία μας όπως: τα αδρανή υλικά, τη λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών, το κατσίγερο και πάσης φύσης οργανικά υπολείμματα -- απόβλητα από βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
Από τη μετοχή -- συμμετοχή στο καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας όλα και όλοι έχουν να κερδίσουν.
2/4 https://youtu.be/jcrGhdzPxfU
3/4 https://youtu.be/hxKSDhQO0DM
4/4 https://youtu.be/HbHWx_VS090

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου