Διαχείριση Απορριμμάτων το μεγάλο στοίχημα για τον Δήμο Σπάρτης!


 Γράφει ο Χρήστος Πλειώτας, δικηγόρος
 Οι πολίτες δεν πρέπει να εφησυχάζουν και οι Δημοτικοί Άρχοντες υποχρεούνται να προλαμβάνουν όταν το πρόβλημα είναι «ζέον» και κτυπά την πόρτα του Δήμου με ένταση επικίνδυνου τυφώνα!!!
Προσφάτως το «εν υπνώσει» πρόβλημα της διαχείρισης την αστικών αποβλήτων (κοινώς σκουπιδιών) «ξύπνησε» με την είδηση που δημοσιοποιήθηκε ότι οι Δήμοι θα πληρώσουν τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τα σκουπίδια, με παρακράτησή της κρατικής χρηματοδότησής τους.
Το πρόβλημα έχει ως εξής: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόκειται το επόμενο χρονικό διάστημα να επιβάλει σε Δήμους που διατηρούν παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ – χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων) υψηλά πρόστιμα.
Τα πρόστιμα αυτά θα μειώνονται ανάλογα με την ύπαρξη ή την πορεία δρομολογούμενης λύσης και θα παρακρατούνται απευθείας από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) απ’ τους οποίους χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για να τα βγάλουν πέρα.
Η Ελλάδα εξακολουθεί έως σήμερα να διατηρεί 80 παράνομες χωματερές σε λειτουργία, πάρα τις Ευρωπαϊκές της καταδίκες. 

Μία εξ’ αυτών είναι και ο δικός μας σκουπιδότοπος (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» Αφυσσού Δήμου Σπάρτης. 
Στο σημείο αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Σύμφωνα με τον Ν 4042/2012 ο επιμερισμός των προστίμων που θα επιβληθούν από την Ε.Ε. στην Ελλάδα για χωματερές και λύματα θα επιβληθεί «στους υπαίτιους φορείς». Αυτοί δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνο οι Δήμοι.
Ο Ν 4042/012 εξειδικεύτηκε με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2113 Β).
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή: 1/ Το πρόστιμο που θα καταλογίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για χωματερές και λύματα στην Ελλάδα θα μεταβιβαστεί στους υπαίτιους Δήμους ή σπανιότερα Περιφέρειες.
2/ Στις περιπτώσεις ομαδικών παραβάσεων όταν δηλαδή οι παραβάτες είναι πολλοί το πρόστιμο θα επιμερίζεται.
3/ Ο επιμερισμός θα βασίζεται κατά 40% στο πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και κατά 60% στο βαθμό συμμόρφωσης.
4/ Στην περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του Δήμου, ο υπαίτιος απαλλάσσεται. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία επιβραβεύει τους Δήμους που δραστηριοποιήθηκαν και δημιούργησαν τις υποδομές προκειμένου να παύσει η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων τους.
5/ Η πρόοδος του κάθε Δήμου θα πρέπει να πιστοποιείται π.χ. με την πιστοποίηση εργασιών εν εξελίξει.
6/ Την απόφαση για τον καταλογισμό ή επιμερισμό των προστίμων θα λαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην περίπτωση αύξησης των προστίμων το ΥΠΕΣ θα ζητά απ’ τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις πληροφορίες περί δρομολογήσεως ή μη λύσης και την πορεία αυτής, με βάση την οποία θα υπολογίζει την οφειλή.
7/ Στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται απ’ τους κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ).
Παρέλκει να τονίσω το αυτονόητο ότι: Η  περικοπή της τακτικής χρηματοδότησης των Δήμων (ΚΑΠ) λόγω καταλογισμού προστίμων για τα σκουπίδια θα τους οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε τέλμα!!! Ειδικά αυτήν την δύσκολη περίοδο που οι Δήμοι χρειάζονται επιπλέον έσοδα και «ατόφια» την χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.
Αν πάλι ένας Δήμος βάλει λουκέτο και μετακυλήσει το πρόστιμο στους Δημότες, τότε θα ανοίξει ο δρόμος στους τελευταίους (Δημότες) να κινηθούν νομικά σε βάρος εκείνων των Δημοτικών αρχόντων που επί σειρά ετών μπλόκαραν ή απέφευγαν να δρομολογήσουν λύσεις.

Β/ Η πρωτοβουλία του Δήμου Σπάρτης: Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1 – 12 – 2014 με χαρά άκουσα τον Δήμαρχο Σπάρτης, να προτείνει στο σώμα τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων και να δηλώνει ότι τον απασχολεί το «τι μέλλει γενέσθαι» μετά την εξαγγελία περί επιβολής προστίμων.
Η συζήτηση του θέματος και μάλιστα ως πρώτο στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συγκεκριμένης συνεδριάσεως, ήταν κατ’ εμέ επιβεβλημένη και λίαν επιδοκιμαστέα ενέργεια του Δημάρχου και του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά προεχόντως και σημασιολογική, δεδομένου ότι σηματοδοτεί την από πλευράς της νέας δημοτικής αρχής πρόκριση, του όλου προβλήματος ως του πλέον εξέχοντος και κρίσιμου της παρούσης δημοτικής 5ετίας.
Την στιγμή αυτή που ο Δήμαρχος με τους επιτελείς του ΑΝΟΙΓΟΥΝ μία νέα πρόταση διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Σπάρτης – που εμένα προσωπικά με βρίσκει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΟ – πρέπει όλοι οι Δημότες να σταθούν αρωγοί, αλληλέγγυοι και υποστηρικτές των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν, ώστε το εγχείρημα να επιτύχει και ο Δήμος Σπάρτης να απαλλαγεί των επαπειλούμενων προστίμων.
Ωχ αδελφισμοί, μεμψιμοιρίες, κουτοπονηριές, κομπλεξικές αντιδράσεις και φαλκιδέματα, δεν χωρούν και δεν συγχωρούνται επί μεγάλων γα την πόλη και τον Δήμο θεμάτων.


Γ/ ΑΝΑΔΡΟΜΗ: Έχω ασχοληθεί θέλω να πιστεύω πάρα πολύ με το όλο θέμα και οι απόψεις μου είναι αρκούντος δημοσιοποιημένες.
Επιμένω όμως γιατί τα γραπτά μένουν και επισημαίνω τα εξής:
1/ Φθάσαμε ως εδώ όχι γιατί το θέλαμε εμείς (ο Δήμος Σπάρτης) αλλά διότι η Περιφέρεια δεν υλοποίησε ποτέ μέχρι σήμερα τον εξαγγελλόμενο επί έτη περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ).
Στο άρθρο 186 παρ. ΣΤ αρ. 29 του Ν 3852/010 (Καλλικράτης) ρητώς αναφέρεται ότι: «Η κατάρτιση και έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί κυρίως στην μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στην χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένης και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ανήκει στις Περιφέρειες. Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές καθώς και οι ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής.
Το άρθρο αυτό δεν έχει αλλάξει. Ισχύει με μία όμως διαφορά: Ότι από το 2010 έως σήμερα ούτε ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε ολοκληρωμένος (υλοποιημένος) περιφερειακός σχεδιασμός.
2/ Στο άρθρο 94 αρ. 24 Ν 3852/010 (Καλλικράτης) αναφέρεται ότι: Ως επιπρόσθετη αρμοδιότητα προστίθεται στους Δήμους: «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ). Η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αρ. 29 του παρόντος Νόμου».
Δηλαδή οι Δήμοι σε προσωρινό επίπεδο θα διαχειρίζονται τα απόβλητά τους, πλην όμως υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσωρινή αυτή διαχείριση θα πραγματοποιείται σύμφωνα  με τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό που όμως έως σήμερα είναι ανυλοποίητος (ανολοκλήρωτος)!!!

Δ/ Η έως σήμερα πρακτική: Ο Δήμος Σπάρτης τυπικά από το 2008 έχει κλείσει (στα χαρτιά) με απόφαση Δημοτικού του Συμβουλίου τον παράνομο ΧΑΔΑ στην θέση «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» Αφυσσού. Ουσιαστικά όμως έως σήμερα ο ΧΑΔΑ λειτουργεί ως ΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ!!!
Όλοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα το 2008 με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, έκλεισαν τους ΧΑΔΑ εντός των ορίων τους και με ίδιες αποφάσεις δεσμεύτηκαν για την αποκατάστασή τους μέσα από περιβαλλοντικές μελέτες.
Οι αποφάσεις ελήφθησαν ως αναγκαιότητα διότι δεν επέτρεπε – και Δικαίως – η Ευρωπαϊκή Ένωση την εξακολουθητική λειτουργία χωματερών  σύμμικτων σκουπιδιών, άνευ εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, οπότε έπρεπε επιτακτικά, για να μην επιβληθούν πρόστιμα που και τότε επαπειλούνταν ΑΜΕΣΩΣ να κλείσουν.
Η τότε Περιφερειακή Διοίκηση (Αγγελόπουλος) «έταξε» στον Δήμο Σπάρτης ότι έως της Υπαπαντής του 2009 (02 – 02 – 2009) θα είχε υλοποιήσει η Περιφέρεια την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, μέσα από την εγκατάσταση των δεματοποιητών.
Έως σήμερα δεν έχει προχωρήσει το εν λόγω σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, φυσικά όχι με ευθύνη του Δήμου Σπάρτης. 
Ο Δήμος Σπάρτης προχώρησε παρά ταύτα, στην ανακύκλωση των απορριμμάτων του με καθιέρωση των μπλε κάδων δίπλα στους πράσινους ώστε να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων που επανατοποθετήθηκαν στον παράνομο ΧΑΔΑ. Έλυσε το πρόβλημα της λυματολάσπης του βιολογικού ώστε να μην εναποτίθεται στον ΧΑΔΑ, επίσης φρόντισε να μεριμνά για την ασφάλεια του ΧΑΔΑ από φωτιές με φύλαξη,  με την επίχωση των σκουπιδιών,  με ζώνες προστασίας και λοιπά προστατευτικά μέτρα, ενώ παράλληλα αναζήτησε εναλλακτικές μορφές διαχείρισης των αποβλήτων του ανεπιτυχώς έως σήμερα (μηχάνημα Σούκου, Βουλγάρικη εταιρία, Πολυτεχνείο) και συζήτησε – πλην όμως με αρνητική προκατάληψη (αυτή είναι η προσωπική μου άποψη) – με την Λακωνική Βιοενεργειακή και τέλος προσπάθησε μαζί με άλλους Δήμους να λύσει το πρόβλημα πιέζοντας συνεχώς την Περιφέρεια.
Από πλευράς Δικαστικής αντιπαράθεσης  κατόρθωσε να πείσει ότι η έως σήμερα διατηρηθείσα κατάσταση (απόρριψη απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ) ήταν το μη χείρον βέλτιστο.

Ε/ Το συγκρουσιακό πρόβλημα: Ουδείς θέλει να μολύνει το περιβάλλον με την λειτουργία ενός παράνομου ΧΑΔΑ.
Δεν υπάρχει Δήμαρχος ούτε Αντιδήμαρχος επιφορτισμένος με το καθήκον της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου του, που θέλει η αποκομιδή να γίνεται κατά τρόπο βλαπτικό για το περιβάλλον.
Αντιθέτως στη φύση των καλύτερων προθέσεων κάθε Δημάρχου και Αντιδημάρχου είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και η προστασία των διαβιούντων στην πόλη που υπηρετεί δημοτών του.

Εάν ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν συλλέξουν καθημερινά τα απορρίμματα του Δήμου, η πόλη και τα χωριά θα βρωμίσουν.
Η ρύπανση και υποβάθμιση του όλου περιβάλλοντος θα επέλθει σε διάστημα ολίγων ή καλύτερα ελαχίστων ημερών και κάλλιστα θα είναι υπόλογοι ως παραβάτες του καθήκοντός τους έναντι των δημοτών. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα εκτεθούν και σε ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος, για ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και για πιθανές  βλάβες της υγείας που θα προκληθούν σε μολυνόμενους δημότες από τις ρυπογόνες εστίες.
Η διαχείριση των αποβλήτων από την άλλη μεριά προϋποθέτει νόμιμο, εγκεκριμένο, αδειοδοτημένο, ολοκληρωμένο, περιφερειακό σχεδιασμό.
Όσο όμως δεν υπάρχει ΠΕΣΔΑ ο Δήμαρχος δεν πρέπει να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια αλλά καθημερινά θα πρέπει να προνοεί για την αποκομιδή και την εναπόθεση των σκουπιδιών του Δήμου του. Διότι τα σκουπίδια πρέπει κάπου να πάνε. Έως σήμερα πηγαίνουν και θάβονται στον ΧΑΔΑ στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ». Έναν ΧΑΔΑ που δεν πληροί τους θεσπισθέντες εκ του νόμου περιβαλλοντικούς όρους. Άρα ό,τι εκεί πέφτει υποβαθμίζει το γύρω περιβάλλον.
 Έχουμε λοιπόν από την μια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ολόκληρου του Δήμου Σπάρτης – εάν αφεθούν εκτός ΧΑΔΑ αμάζευτα τα σκουπίδια του Δήμου, γύρω από τους κάδους και σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης και των οικισμών – και από την άλλη την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στον ΧΑΔΑ και την γύρω περιοχή από την ανεξέλεγκτη εκεί εναπόθεση αστικών αποβλήτων.
Αυτή η διπλή υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και στην μία και στην άλλη περίπτωση, αναδεικνύει από νομικής αλλά και πραγματικής πλευράς την έννοια και την κατάσταση της σύγκρουσης καθηκόντων, που ταλαιπωρεί τον κάθε Δήμαρχο και αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 Τι θα πρέπει να πράξει ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ανάμεσα σε δύο  καθήκοντα που συγκρούονται καθημερινά;
 Να εκπληρώσει το επιβαλλόμενο εκ του νόμου καθήκον του, της καθημερινής αποκομιδής των αποβλήτων όλου του Δήμου, ώστε να μην ρυπανθεί και υποβαθμισθεί όλος ο Δήμος και να μην κινδυνεύσει η υγεία όλων των δημοτών, με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση σκουπιδιών που χάσκουν παντού; ή να αφήσει τα σκουπίδια αμάζευτα, διότι κατ’ εκπλήρωση του άλλου καθήκοντος, απαγορεύεται να πέφτουν σ’ έναν παράνομο ΧΑΔΑ; Διότι και εκεί υποβαθμίζεται το περιβάλλον της γύρω περιοχής;
Εδώ η δικαιοσύνη έχει υποδείξει τον δρόμο όχι με παγία Νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού της χώρας (Αρείου Πάγου) αλλά με βουλεύματα και αποφάσεις κατωτέρων και ανωτέρων Δικαστηρίων μεταξύ των οποίων και τα Δικαστήρια της Σπάρτης. 
 Με σημαντικές αποφάσεις που τις επικροτούν και τα Δικαστήρια της Σπάρτης,  για τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο το καθήκον της καθημερινής αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου του, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το περιβάλλον και πρωτίστως η δημόσια υγεία όλων των διαβιούντων στα όριά του δημοτών, συγκρινόμενο με αυτό της μη υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον ΧΑΔΑ και την γύρω περιοχή, κρίνεται σημαντικότερο και αξιότερο προστασίας ένεκα της προφανούς διαφοράς σπουδαιότητας που υφίσταται ανάμεσα στα συγκρουόμενα καθήκοντα, με αποτέλεσμα να αίρεται ο κατ’ αρχήν άδικος χαρακτήρας της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον ΧΑΔΑ και τον γύρω χώρο.
Με τέτοιο σκεπτικό και με την παραδοχή ότι ζούμε – όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων με δεδομένη την μη υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ -  σε μία διαρκή κατάσταση ανάγκης, έχουν υπάρξει έως σήμερα απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις ανά την Ελλάδα και στην Σπάρτη για κατηγορούμενους για υποβάθμιση περιβάλλοντος Δήμαρχους και Αντιδημάρχους.

ΣΤ/ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. 
Πράγματι πρέπει να διαβούμε σε μίαν άλλη εποχή. Οι Δήμοι οφείλουν να μεταβούν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της εγγύτητας σ’ ένα νέο επίπεδο διαχείρισης των αποβλήτων τους.
Κατά το άρθρο 75 Ν 3463/06 (Καποδίστριας): «Οι Δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τυπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».
Η αρχή της εγγύτητας απαιτεί οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες απ’ τις δημοτικές αρχές που διευθύνουν και ρυθμίζουν τις τοπικές υποθέσεις.
Η αρχή της επικουρικότητας υποδεικνύει τους Δήμους ως το καταλληλότερο επίπεδο παρέμβασης στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό ορθά τίθενται τα θέματα:
 Καθολική διαλογή απορριμμάτων στην πηγή. Εξέλιξη της ανακύκλωσης με τέσσερα πλέον ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο), συμμετοχή του Δημότη, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και αδειοδοτούμενων μονάδων compost στα όρια του Δήμου Σπάρτης, άμεση χρηματοδότηση από το Υπουργείο για να αδειοδοτήσουμε χώρους ή να ενοικιάσουμε αδειοδοτούμενους χώρους, επικαιροποίηση της ήδη υπάρχουσας μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
Έως ότου υλοποιηθούν τα ανωτέρω , ο Δήμος Σπάρτης δεν γίνεται άλλως, απ’ το να συνεχίσει λόγω σύγκρουσης καθηκόντων και διαρκούς καταστάσεως ανάγκης  να εναποθέτει τα απορρίμματά του (μη ανακυκλούμενα υλικά) στον ΧΑΔΑ, ως πράττει υπό τις παρούσες συνθήκες. 
Θεωρώ ότι κινούμεθα προς την σωστή κατεύθυνση. Την κατεύθυνση που υποδεικνύει η υπευθυνότητα έναντι του εαυτού μας ως δημοτών, μιας κατά τεκμήριο καθαρής πόλης που δεν θα πρέπει να «βυθιστεί» από το κατ’ εξοχήν ζέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα.
Και βεβαίως άμεσες θα πρέπει να είναι οι επαφές με τους πλησιόχωρους δήμους όχι μόνον του Νόμου αλλά και άλλων Νομών στο πλαίσιο αναζήτησης διαδημοτικής συνεργασίας για την υλοποίηση της πλέον φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης των αποβλήτων και ιδίως αυτών που έχουν χαρακτήρα υπέρ – Δημοτικό (βιομηχανικά, νοσοκομειακά π.χ. απόβλητα).

Ζ/ Η πολιτική μας έναντι των επαπειλούμενων προστίμων: Εάν πρέπει κάποιος να πληρώσει πρόστιμα για τους σκουπιδότοπους αυτοί δεν θα πρέπει να είναι οι Δήμοι.
Οι Δήμοι έδειξαν εμπιστοσύνη στην πολιτεία και την Περιφέρεια που υπέσχετο ότι θα λύσει το πρόβλημα των ΧΑΔΑ με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης (σ’ ένα μεταβατικό στάδιο) αλλά και με την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ σε οριστικό στάδιο.
Σήμερα το ίδιο το Υπουργείο δίνει εντολή στους Δημάρχους να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι το πρόβλημα, με προσωρινές λύσεις, με την ανακύκλωση και με την κομποστοποίηση.
Σήμερα αφού έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 2010 που εφαρμόζεται ο Καλλικράτης και διεπιστώθη ότι η Περιφέρεια δεν έχει ολοκληρώσει τον Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείριση αποβλήτων καλούνται οι Δήμοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Μέχρι σήμερα η πολιτεία έλεγε ότι θα δώσει εκείνη λύση και οι Δήμοι έδειχναν εμπιστοσύνη.
Σήμερα που η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πέφτει και πάλι σε «τοίχο» (χρονίζει), οι Δήμοι καλούνται να πάρουν τα σκουπίδια στα χέρια τους περισσότερο από ποτέ πριν.
Η θέση του Δήμου Σπάρτης δια του Δημάρχου ότι δεν θα δεχθούμε των επιβολή προστίμων για αμαρτίες άλλων, δεν μπορεί παρά να εκφράζει όλους τους δημότες.
Από την θέση αυτή έως την μετάβαση του Δήμου Σπάρτης σ’ ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά επιτρεπτό  όπως διετυπώθη κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάρτης της 1 – 12 – 2014 από τον Εισηγητή της πλειοψηφίας, υφίσταται μία ελπιδοφόρα απόσταση με προοπτική για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που εάν υλοποιηθεί θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμου Σπάρτης να αποσοβήσει επαπειλούμενα πρόστιμα ή να τα περιορίσει και να κοιτάξει θετικά και οραματικά το μέλλον του.
Τελικά αν όλοι υποστηρίξουμε την εξαγγελθείσα προσπάθεια βέβαιον είναι ότι τα «σκουπίδια» θα μας ενώσουν, αντί να μας δικάσουν.

Διαχείριση Απορριμμάτων το μεγάλο στοίχημα για τον Δήμο Σπάρτης!

 Σκέψη και γνώμη: Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής Σπάρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου